Ug_ug

Ug_ug

Rank
by Views

18.78 K

by Followers

18.07 K

Views
Lifetime

3.30 K

In last 30 days

22

Followers
Lifetime

104

In last 30 days

-1

Time Streamed
Lifetime

_ _ Hrs.

In last 30 days

_ _ Hrs.

Number of Games Streamed by Ug_ug
Last 3 months

_ _

Last Game
Played

Ug_ug Views & Followers Growth

Ug_ug Games Streamed

# Name

Ug_ug Number of Streams and Time Streamed (Last 30 days)

Ug_ug Followers Growth

Month Monthly Followers Lifetime Followers

September 2018

-1
106

August 2018

-2
107

June 2018

-1
109

May 2018

-2
110

April 2018

+2
112

March 2018

0
0

Ug_ug Views Growth

Month Monthly Views Lifetime Views

September 2018

+22
3,289

August 2018

+7
3,267

June 2018

+9
3,260

May 2018

+18
3,251

April 2018

+114
3,233

March 2018

0
0

Looking for more insights on Ug_ug channel?
Get access to premium statistics on monthly performance, games streamed, time streamed & other rich insights.

Contact Us