VOA Tiếng Việt
     

VOA Tiếng Việt

Views

483.73 M

Subscribers

534.20 K

Joining Date:
2010-07-28

Views

254.09 M

Followers

2.55 M

Uploads

3507

V30:
49.60 K

ER30:
1x

Followers

103

Country

_ _

Category

News & Politics

Profile Type

Creator
$arraytobeencode['title']

VOA Tiếng Việt YouTube Channel Statistics

VOA là dịch vụ phát sóng đa truyền thông của Mỹ, phổ biến thông tin bằng hơn 40 ngôn ngữ. Các chương trình truyền hình của VOA Tiếng Việt trên mạng Internet gồm: - 5 chương trình tin tức VOA Express hằng tuần vào sáng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và thứ bảy giờ Việt Nam, tường trình tin tức-th... more VOA l d?ch v? pht sng ?a truy?n thng c?a M?, ph? bi?n thng tin b?ng h?n 40 ngn ng?. Cc ch??ng trnh truy?n hnh c?a VOA Ti?ng Vi?t trn m?ng Internet g?m: - 5 ch??ng trnh tin t?c VOA Express h?ng tu?n vo sng th? ba, th? t?, th? n?m, th? su, v th? b?y gi? Vi?t Nam, t??ng trnh tin t?c-th?i s? v? tnh hnh Vi?t Nam v qu?c t?, cc tin t?c lin quan ??n tranh ch?p ch? quy?n Bi?n ?ng, Hong Sa, Tr??ng Sa. - 2 ch??ng trnh VOA60 hng tu?n, tm t?t nh?ng s? ki?n quan tr?ng ? chu v Hoa K? trong 60 giy. - Cc ch??ng trnh phng s? video h?ng tu?n v? nhi?u ?? ti khc nhau: khoa h?c, gio d?c, kinh t?, ??i s?ng, s?c kh?e, th? thao, gi?i tr... ? M?, Vi?t Nam, Chu v kh?p n?i trn th? gi?i. - Cng nhi?u ch??ng trnh h?c ti?ng Anh hi?u qu?, nhanh chng: http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish T?t c? cc tin t?c c?a Ban Vi?t ng? VOA ph?i c hai ngu?n v ph?i b?o ??m tnh chnh xc, khch quan, v cn b?ng, v?i ph??ng chm "Thng tin ?? ti?n b?". less

The above data represents video analysis and stats of VOA Tiếng Việt YouTube Channel


Compare any YouTube Channel’s Statistics with VOA Tiếng Việt

You can now compare any YouTube channel's statistics and find out which channel is performing better. Just add a YouTube channel and get a instant analysis on YouTube video performance comparing VOA Tiếng Việt

vs
vs
vs
vs